Skip links

אודות ארגון הקייטנות של ישראל

ארגון הקייטנות של ישראל הינו ארגון גג מקצועי ללא מטרות רווח (חל”צ 515681435).

הארגון הוקם בשנת 2017 במטרה להסדיר את החינוך הבלתי פורמלי ולהוביל את תחום הקייטנות, מחנות הקיץ, תנועות הנוער ורווחת הילדים ונוער בישראל.

מאז 2017 :

פועל הארגון לחבר בין כל הגורמים השונים בתחום העומדים בתנאי הסף , מנגיש את כל המידע העדכני והרלוונטי למנהלי הקייטנות

חשיפה של הפתרונות הקיימים לילדים ולבני הנוער בתקופת הקיץ להורים, ילדים ובני נוער מצפון ועד דרום בצורה קלה וידידותית.

 

 – ISCO – שירותי הארגון:

ארגון הקייטנות נותן מענה של 360 עבור מנהלי הקייטנות, נותני שרות מקשת רחבה של שירותים

מביטוח, תחבורה, מזון, פעילויות פנאי ונופש, אתרים ופארקים בישראל, אטרקציות, פעילויות וסדנאות מגוונות.

 

מטרות ארגון הקייטנות של ישראל:

חינוך– מיצוב החינוך הבלתי פורמלי בארץ בתחום הקייטנות באמצעות חקיקה והסדרה של תחום הקייטנות הפרטיות והמוסדיות

קביעת אמות מידה שוות למתן מענה הולם לילדים ובני נוער בתקופת הקיץ.

מורשת– באמצעות ארגון תחום הקייטנות ובניית מערך שיתופי פעולה, הארגון ינחיל ערכים ומורשת, תחושת אחריות חברתית ושייכות.

רווחה וקהילה– הארגון פועל לסייע למשפחות מעוטות יכולת להשתלב במסגרות חינוך ע”י מימון מלא או חלקי בעזרת מנהלי קייטנות “תוכנית אמץ משתתף” .

הרחבת הפתרונות הקיימים וחשיפת ההורים להיצע קייטנות בתחומים שונים ומגוונים.

 

מה תמצאו באתר ארגון הקייטנות של ישראל  ?

כחלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת של הארגון, הוקם אתר האינטרנט “קייט ופנאי” – האתר הגדול ביותר בישראל בתחום הקייטנות שמרכז במקום אחד את כל המידע הדרוש להורים, לנותני השירותים ולמנהלי הקייטנות:

מאות קייטנות, מאות נותני שירות ואינספור מאמרים ומידע מקצועי.

 

מהי קייטנה?

קייטנה אינה מסגרת לימודית רשמית, אם כי בתקנות משרד החינוך המתייחסות גם לקייטנות פרטיות, הקייטנה היא המשך ישיר למפעל החינוך בישראל ולכן יש לשים דגש גם על פעילות חינוכית-תרבותית על פי הגדרות החינוך הבלתי פורמלי.

למרות ההגדרה של קייטנה כפעילות חינוכית, הילדים לא רואים בה מסגרת לימודית, אלא בדיוק ההיפך.

מבחינתם זוהי מסגרת פנאי ונופש, זמן להרחבת המעגלים החברתיים החינוכיים והערכיים, שכן  קייטנות מטבעם מתקיימות בין כותלי בית הספר, מסגרות הצהרונים, חוגים, תנועות נוער ופעילות חינוכית לאחר שעות הלימודים

 

אודות ארגון הקייטנות של ישראל
כל קייטנות הקיץ במקום אחד