Skip links
Photo by Lucia Lua Ramirez on Unsplash
שנה את תמונת השער שלך
shlomi
שנה את תמונת השער שלך
סטטוס חשבון משתמש זה הואאושר

משתמש זה עדיין לא הוסיף מידע לפרופיל שלו.

ISCO

ארגון הקייטנות של ישראל – חברה לתועלת הציבור 515681435 (מלכ”ר)

המטרות העיקרית שלשמן הוקם ארגון הקייטנות של ישראל:

חינוך– מיצוב החינוך הבלתי פורמלי בארץ בתחום הקייטנות.

הסדרה של תחום הקייטנות– מתן מענה הולם לילדים ובני נוער בתקופת הקיץ, הרחבת הפתרונות הקיימים וחשיפת ההורים להיצע קייטנות בתחומים שונים ומגוונים.

מורשת– באמצעות ארגון תחום הקייטנות ובניית מערך שיתופי פעולה, הארגון ינחיל ערכים ומורשת, תחושת אחריות חברתית ושייכות.

רווחה וקהילה– הארגון פועל לסייע למשפחות מעוטות יכולת להשתלב במסגרות חינוך ע”י מימון מלא או חלקי בעזרת מנהלי קייטנות “תוכנית אמץ משתתף” , תמיכות של גופים ממסדים ומשרדי הרווחה.

בימים אלו אנו שוקדים על תוכניות, מטרות ויעדים לשנת 2021-2020

הצטרפו אלינו להמשך עשייה מבורכת

הדרך לעתיד טוב מתחיל בחינוך שלדור הבא

026500080
משרדים
0502252573
קטנטנים - 4-6, ילדים - 10-11, נוער - 12-14
ירושלים
מיוחדים
חברתית,_פנאי_וכייף
ממלכתי
1 יול 2020
22 יול 2020
23 יול 2020
22 יול 2020
26 פבר 2020
2 מרץ 2020

Search or choose cover photo